Voorwoord

Samen voor kind en gezin

We doen het samen. Dat is één van onze belangrijkste drijfveren. Samen met kinderen, jongeren, hun ouders en wie er om hen heen staan. Samen met onze medewerkers, met andere professionals en informele zorgverleners én met onze gemeentelijke opdrachtgevers. Samen, om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen wanneer opgroeien en opvoeden ingewikkeld is. Die drijfveer herkennen we in de samenwerking met veel gemeenten. Wethouders, raadsleden, ambtenaren en beleidsmakers die buiten de geijkte paden naar oplossingen durven te zoeken. Die niet alleen doen wat verplicht is, maar wat nodig is voor gezinnen en kinderen. Die met ons de dialoog voeren over de bedoeling van wetgeving, procedures en financiering. Dat vergt lef en creativiteit! Met gepaste trots presenteer ik in deze speciale partnereditie een aantal goede voorbeelden die mogelijk inspireren. Van gemeenten die ons als partner zien om ‘hun’ kinderen zo gewoon mogelijk te laten opgroeien en ontwikkelen tot veerkrachtige burgers. Onlangs mochten we Gelderse gemeenteraadsleden ontvangen om inzicht te geven in wat jeugdhulpverlening inhoudt. En natuurlijk gaven we ook onze eigen visie daarop. De raadsleden verlieten de avond met minstens één telefoonnummer – van een jongere, een jeugdzorgwerker of manager – met wie ze altijd nog eens kunnen bellen om de echte verhalen en advies te kunnen ophalen. In partnerschap is contact immers het belangrijkste. Dat weten we als jeugdhulpverleners maar al te goed.

Annemarie Profittlich

Bestuurder

Delen