Entreeteam en Ondersteuningsteam Pleegzorg weten raad

‘Verwijs niet zomaar, maar bel eerst met het Entreeteam of het Ondersteuningsteam Pleegzorg.’ Het is de hartenkreet van Nathalie Wind, al tien jaar een van de adviseurs van het Entreeteam. ‘Daarmee bereiken we dat kinderen zo snel mogelijk voor de best passende hulp worden aangemeld.'

Het Entreeteam is de voordeur van entrea lindenhout voor iedereen die nog geen contactpersoon heeft binnen de organisatie. Ook is het de vraagbaak voor de eigen medewerkers. Nathalie: ‘Men kan ons bellen en mailen met allerlei vragen. Wij weten veel over al ons hulpaanbod en als we het antwoord zelf niet hebben, dan weten we bij wie we terecht kunnen om de vraag toch te kunnen beantwoorden.

Onze insteek is dat we telefonisch goed bereikbaar zijn en dat mensen die een vraag per mail stellen, binnen 24 uur een reactie hebben. Naast vraagbaak zijn wij de voordeur voor crisisopvang en de gezins- en mentorhuizen.’

Best passende aanbod Contacten variëren volgens Nathalie van het meedenken over welke hulp passend zou zijn tot heel praktische vragen over bijvoorbeeld kamertraining of vragen van ouders die in een vechtscheiding zitten en geen contact meer hebben met hun kind. Wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners, Veilig Thuis, Raad van de Kinderbescherming, jeugdbeschermers en interne collega’s weten het Entreeteam te vinden. Zo ook Mariska Braakhekke, jeugdmedewerker bij het Buurtteam Jeugd & Gezin Noord. Ze heeft het Entreeteam regelmatig aan de telefoon. ‘De reden van het contact is heel divers. Soms ben ik nog zoekende voor een cliënt en dan denkt het Entreeteam mee over het best passende aanbod. Maar ik kan ook een heel praktische, financiële vraag hebben over een beschikking of een vraag over de wachtlijst van een specifiek aanbod. De meeste mensen van het Entreeteam ken ik intussen, dus dat schakelt snel.’

Fijn als ze meedenken Mariska doet in het bijzonder graag een beroep op het Entreeteam als er op korte termijn hulp nodig is. ‘Dan vind ik het fijn als ze meedenken wat het meest passende aanbod is om een grotere crisis te voorkomen. Ze kijken eigenlijk altijd wel naar het bredere plaatje, dus ook buiten de eigen organisatie. Voorop staat waar het kind en het gezin het beste mee zijn geholpen. De adviseurs van het Entreeteam vragen wat dat betreft goed door. Net als wij hebben zij de basishouding dat een kind thuis hoort te wonen, of als dat niet kan zo thuis mogelijk.’

‘Een ouder of verwijzer is bij ons met één telefoontje verder geholpen’

Het verschil maken Nathalie doet haar werk bij het Entreeteam al tien jaar met veel plezier en voldoening. ‘Wat ik vooral heel leuk vind, is dat ik het verschil kan maken. Het komt soms voor dat mensen van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Als ze ons bellen, dan kunnen ze ervan op aan dat we ze helpen. Ze kunnen de vraag loslaten. Een ouder of verwijzer is bij ons met één telefoontje verder geholpen. Wij sturen ze niet door, maar zoeken het voor ze uit. Daarnaast haal ik er voldoening uit als ik bij een verblijfsvraag voor een kind toch een lichtere, meer passende hulpvorm kan bieden. De opdracht om altijd vanuit het belang, maar ook het verlangen van het kind te handelen, vind ik een hele mooie.’

Crisisopvang en gezinshuizen Bij de taken van het Entreeteam hoort ook het regelen van de crisisopvang. Nathalie: ‘Als een kind met spoed een verblijfsplek nodig heeft, dan gaan wij daar naar op zoek.

Best vaak moet het nog dezelfde dag worden geregeld. Er is regelmatig meer vraag, dan dat er plekken beschikbaar zijn. Maar wij gaan altijd tot het uiterste om een passende plek te vinden. Dat geldt ook voor de gezinshuizen. Twee collega’s houden zich hier specifiek mee bezig. Zij hebben het complete overzicht van alle circa zestig gezinshuizen waar wij mee samenwerken en alle jeugdigen waarvoor een plekje in een gezinshuis wordt gezocht. Bij een aanmelding screenen zij of het betreffende kind inderdaad in een gezinshuis past. Als dat zo is, dan kijken zij of er een gezinshuis is wat mogelijk een passende plek kan bieden. Ook zorgen zij ervoor dat de aanmelder en het team van het gezinshuis met elkaar in contact komen om dit verder te onderzoeken. Zij blijven betrokken totdat ze zeker weten dat er een match is gevonden voor het kind. We zijn inmiddels zo’n grote organisatie dat het niet mogelijk is dat iedereen van alle beschikbare hulpvormen het overzicht houdt. Dat overzicht hebben wij bij het Entreeteam.’

Ina Hovenkamp, teamlid Ondersteuningsteam Pleegzorg

Ondersteuningsteam Pleegzorg Waar het Entreeteam de voordeur voor alle vragen over jeugdhulp is, is het Ondersteuningsteam Pleegzorg dé toegang voor vragen over pleegzorg. Dat kunnen vragen van collega’s bij entrea lindenhout zijn, of vragen van collega’s bij sociaal wijkteams, gemeenten of jeugdbeschermers. Ook pleegouders kunnen hier terecht, net als ouders van wie een kind bij pleegouders verblijft. De vragen die het Ondersteuningsteam Pleegzorg krijgt, zijn heel divers. Ze gaan over pleegouder worden, over vergoedingen, juridische zaken, maar natuurlijk ook over een specifiek kind of gezin.

‘Oplossingen die voor het kind én de ouders helpend kunnen zijn’

Dicht bij huis De leden van het zevenkoppige team hebben lange tijd ervaring met pleegzorg; vaak niet alleen professioneel, maar ook in eigen kring. Zoals Ina Hovenkamp, die in 21 jaar tijd 14 pleegkinderen in haar huis mocht ontvangen. Ina: ‘Wij zijn goed bereikbaar en hulpverleners weten ons steeds beter te vinden. Voor hen zijn we er om van alles af te stemmen rondom de situatie van een kind. We denken inhoudelijk mee en bespreken al in een vroeg stadium wat voor een kind en zijn of haar familie passend zou zijn. Onze insteek is altijd dat we oplossingen zoeken die voor het kind en voor de ouders laagdrempelig en helpend kunnen zijn.’

Thuis blijven wonen Als pleegzorg een passend antwoord lijkt, wijst het Ondersteuningsteam Pleegzorg de aanvrager de weg om ervoor te zorgen dat de ondersteuning zo snel mogelijk op gang kan komen. Ina: ‘Een voorbeeld is een wijkcoach uit Arnhem die met spoed ondersteuning zocht voor een alleenstaande, overbelaste moeder. Voor haar kinderen van 10 en 12 jaar organiseerden we op korte termijn een plekje in een weekendgezin, waardoor zowel de moeder als de kinderen bij kunnen tanken. Een kind hoeft niet altijd helemaal uit huis te gaan. Om de twee weken logeren bij een weekendgezin, of een paar vaste dagen per week in een deeltijdpleeggezin, kan ervoor zorgen dat het kind verder thuis blijft wonen.’

Passende plek, ook buiten entrea lindenhout Ook als het haast heeft, dan nóg moet het goed gebeuren, is de standaard in het Ondersteuningsteam Pleegzorg. Ina: ‘Niet ieder kind past bij iedere pleegouder. Een kind dat naar een pleeggezin gaat, heeft al zoveel meegemaakt; we willen niet dat het wéér moet verhuizen naar andere pleegouders. Voor een passende plek gaan we desnoods ook alle andere pleegzorgaanbieders in de regio langs.’ Naast de vraagbaak-functie leidt het Ondersteuningsteam Pleegzorg aspirant-pleegouders door het hele proces van interesse in pleegzorg tot aan de eerste plaatsing van een pleegkind. Entrea lindenhout heeft nu de zorg voor zo'n 900 pleeggezinnen in heel Gelderland.

Vragen? Bel met!

Entreeteam

088 356 30 00 | entreeteam@entrealindenhout.nl

Ondersteuningsteam Pleegzorg

088 356 30 11 | pleegzorg@entrealindenhout.nl

Delen