Een JIM voor ieder kind

‘Door bij een aanmelding van een jongere te vragen “wie kan jou helpen bij je probleem?“ in plaats van “wat is het probleem en hoe kunnen we helpen?”, kun je als hulpverlener een wereld van verschil maken.’

Aan het woord zijn Klaartje, Femke en Arjan, drie JIM-ambassadeurs van entrea lindenhout. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor, een vertrouwenspersoon voor een jongere. ‘Het is een intensieve systemische behandeling die tot een duurzame oplossing leidt. Elk kind zou een JIM moeten hebben.’

Sinds een half jaar wordt binnen entrea lindenhout met de JIM-aanpak gewerkt. Klaartje: ‘Wij weten als hulpverleners natuurlijk prima hoe je bepaalde problematieken kunt behandelen. Maar een JIM kent de jongere en vaak zijn of haar ouders heel erg goed. Daardoor kan de JIM nog beter helpen om een plan te maken wat het beste is voor de betreffende jongere. Je krijgt hele andere bewegingen dan wanneer je daar alleen als hulpverlener mee bezig bent. Dat is iets waar ik heel erg enthousiast van word. Je hebt als hulpverlener veel meer een faciliterende rol in plaats van een leidende rol. Daarmee boor je de veerkracht van het gezin aan. Zij hebben meer regie over hun eigen proces.’

Ze belde haar JIM Arjan: ‘Gesprekken die ik normaal heb met een jongere over de doelen en de aanpak, die heb ik niet meer of minder als er een JIM is. Dan voert de JIM die gesprekken en blijf ik als coach van de JIM op de achtergrond. Een mooi voorbeeld is een meisje dat ik ambulant begeleid. Zij heeft nu ook een JIM. Een tijdje terug ging ze bij haar vader op vakantie in het buitenland, maar dat liep mis. Toen belde ze haar JIM omdat ze naar huis wilde. De JIM belde mij vervolgens om te overleggen hoe hier mee om te gaan. Haar hart zei “ik ga haar halen”, maar wat is het beste? Dat hebben we toen samen besproken.’ Inzet expertise vanuit faciliterende rol Femke: ‘Je faciliteert als het ware de relaties binnen het systeem. Op het moment dat wij als hulpverleners in de rol gaan zitten van een jongere helpen, lopen we de kans dat gezinnen afhankelijk blijven van professionele hulpverlening, van ons als passanten. Met de JIM verlenen we nog wel hulp, maar vanuit een ander perspectief.

Het is verleidelijk om vanuit de hulpverlening te denken: wij zien wat er allemaal aan de hand is en wij vinden dat deze hulp moet worden ingezet. De motivatie is dan extern. Met de inzet van de JIM ga je veel meer onderzoeken waar de interne motivatie tot verandering en behandeling ligt, zodat de verantwoordelijkheid ook daar blijft liggen. Dat vraagt een heel andere houding van ons als hulpverleners. Een van de principes van JIM is: ben je als hulpverlener groot genoeg om je ego klein te maken? Dat is voor mij precies waar het over gaat.’ Klaartje: ‘Het is natuurlijk niet zo dat wij helemaal geen behandeling meer bieden. Je brengt nog wel je hulpverleningsexpertise in. Maar in het op maat maken van het behandelingsplan gebruik je de kennis en inbreng van de jongere en de JIM.’ Arjan: ‘Ik vergelijk het wel eens met mijn auto. Als ik de olie moet peilen, dan kan ik dat zelf of met behulp van iemand anders. Maar als de auto het niet meer doet, dan moet ik naar de garage. Dan heb ik een expert nodig. Zo werkt dat ook met een JIM. Alleen de dingen die écht bij de hulpverlener horen, komen nog bij ons terecht.’

Voorwaarden aan JIM Kan iedereen JIM worden van een jongere? Femke: ‘Een JIM moet ouder dan 18 jaar zijn en mag niet de opvoeder van een kind of jongere zijn of onder één dak wonen. Verder is het belangrijk dat een JIM wil samenwerken met de ouders en de hulpverlener. Arjan: ‘De vraag wie vertrouwenspersoon kan zijn begint bij het kind of de jongere zelf. Het is echt maatwerk. Een JIM hoeft in elk geval niet iemand uit het geijkte netwerk te zijn, zoals een oom of tante. Het kan bijvoorbeeld ook een oude leerkracht zijn of de moeder van een vriendje, juist iemand uit het netwerk van de jongere zelf. Daarbij vragen we een JIM nadrukkelijk om er serieus over na te denken, want je moet er wel echt ja tegen zeggen voor een langere tijd en niet denken; dat is wel even leuk om te doen.’

Meer weten over JIM?

Klaartje van den Broek (06 30 96 64 64), geeft als gedragswetenschapper werkbegeleiding aan ambulante teams van entrea lindenhout. Femke Bollen (06 82 92 66 01), is vanuit entrea lindenhout als systeemtherapeut en kwartiermaker werkzaam binnen het InVerbindingsteam (een samenwerkingsverband tussen entrea lindenhout, Pluryn, Karakter en Jeugdbescherming).

Arjan van Hout (06 83 03 58 13) is ambulant hulpverlener Kamertraining. Alle drie volgden ze de JIM-training en dragen ze het gedachtegoed van JIM binnen en buiten entrea lindenhout uit. Wil je meer weten of ook een training volgen, neem dan contact op met een van de JIM-ambassadeurs. Kijk voor meer informatie ook op website.

Delen